TÉLÉCHARGER BAIBOLY KATOLIKA PDF GRATUITEMENT

Tsy mba hanapaka mandrakariva ao amin’ny olona ny Fanahiko, fa amin’ny faniavany dia nofo izy; nefa ho roa-polo amby zato taona ny androny. Dia nozarazarainy ny zaza ho amin’i Lea sy Rahely ary ho amin’ny ankizivavy roa. Efa antomotra ny andro hisaonana an’ikaky, dia hamono an’i Jakoba rahalahiko aho. Tononkira Malagasy – Paroles de Chansons Malgaches. Endrey, mahatahotra ity fitoerana ity!

Nom: baiboly katolika pdf
Format: Fichier D’archive
Système d’exploitation: Windows, Mac, Android, iOS
Licence: Usage Personnel Seulement
Taille: 41.39 MBytes

Ny Baiboly – Tenin’Andriamanitra. Ho ato amiko no halehanao; fa ny dodaiman’ny zanako no efa nakaramako anao tokoa. Izany no nanaovana ny anaran’ny tanàna hoe Zoara. Efa nampihomehezin’Andriamanitra aho; izay rehetra mandre dia hiara-mihomehy amiko. Tonga ny rahalahinao nanandoka ka nahalasa ny tso-dranonao. Inona no soa ho azontsika, raha hamono ny rahalahintsika sy hanafina ny ràny isika? Hanome fampitanana va ianao mandra-pampanatitrao azy?

Alefaso aho hankany amin’ny fonenako sy ny taniko.

Ny Baiboly Masina

Omban’Andriamanitra ianao amin’izay re-hetra ataonao; 23 koa ankehitriny ianiano amin’Andriamanitra aho fa tsy bainoly ahy na ny zanako na ny taranako ianao; fa araka ny soa izay efa nataoko taminao no mba ataovy amiko sy amin’ny tany izay ivahinianao. Aoka hiainga isika, ka handeha hialoha anao aho. Mba hahitako fitia eto imason’itompokolahy. Dia hoy izy ireo indray: Aoka ary hantsoinay ny zazavavy, ka hanontanianay izay teniny. Indro, fa efa sahy niteny tamin’ny Tompo aho nefa vovoka sy lavenona: Aoka baibolg mba tsy hisy ady amintsika roa lahy, na amin’ny mpiandry ombiko sy ny mpiandry ombinao, fa mpirahalahy isika.

  TÉLÉCHARGER DRIVER ASUS X93SV

Télécharger Ny Baiboly Masina pour Android – Appszoom

L’application Fihirana Katolika ou cantiques catholiques malgaches tente de mettre en une seule place toutes les chansons en malgache qu’on peut utiliser dans la liturgie de l’Eglise Catholique.

Ry Ada baaiboly Zila ô, kafolika ny feoko; Ry vadin’i Lameka, mitandrema ny teniko: Fa tsy fantatr’i Jakoba fa Rahely no efa nangalatra azy.

Ireo valo ireo no naterak’i Milka tamin’i Nahora, rahalahin’i Abrahama. Andriamanitra efa nampanadino ahy ny fahoriako rehetra sy izay rehetra tao an-tranon’ny raiko.

Izaho no Andriamanitra Tsitoha; maroa fara sy mihabetsaha; firenena maro no hiseho avy aminao, ary hisy mpanjaka amin’ny haterakao; 12 ary ny tany izay katokika an’i Abrahama sy Isaka dia katoliak anao; ary ny taranakao mandimby anao koa no homeko ny tany.

Nahata loham-pireneny sy Zera loham-pireneny sy Sama loham-pireneny sy Miza loham-pireneny.

baiboly katolika malagasy- pdf documents

Hafeniko amin’i Abrahama va izay hataoko? Ilay voalazako taminareo ihany hoe: Dia nanery azy izy, ka dia noraisiny ihany ny zavatra.

baiboly katolika pdf

Iza moa no nanambara taminao fa pdr ianao? Manao ahoana izany nofy efa nonofisinao izany? Nandre Anao tao amin’ny saha aho; dia natahotra aho, satria mitanjaka, ka dia katolioa.

Fihirana Katolika

Alefaso ary aho handeha ho any amin’ny tompoko. Indro, efa nomeko sekely volafotsy arivo ny anadahinao; indro, ho fanampena-maso aminao katolkia, dia baiblly rehetra momba anao: Ny sampany telo dia hateloana. Mba areno kely ny baibily hisotroako, ka hamaly hoe izy: Firenena roa no ao an-kibonao; ary vahoaka roa toko no hisaraka hatrao ambohokanao; ary ny vahoaka iray toko hahery noho ny iray toko. Aoka hanaiky ny baibolly ihany isika, dia hiara-monina amintsika izy.

  TÉLÉCHARGER ASUS LIFEFRAME2 GRATUITEMENT

Ary hoy Rahely tamin’i Lea: Andeha isika hanao biriky ka handotra azy tsara.

Eny ary, fantatro ihany fa tamin’ny fahatsoran’ny fonao no nanaovanao izany; ary Izaho kosa dia niaro anao mba tsy hanota amiko; koa izany no tsy namelako anao hanendry azy. Aza dia mamono baoboly ainy isika. Jehovah Tompo ô, inona no homenao ahy? Indro, ho faty ihany aho; ka mahasoa inona izay fizokiana?

baiboly katolika pdf

Raha mahita dimam-polo marina ao an-tanàna Sodoma Aho, dia hamindrako fo ny tanàna rehetra noho ireny. Izaho no Jehovah, Andriamanitr’i Balboly rainao sy Andriamanitr’Isaka; ny tany izay andrianao dia homeko anao sy ny taranakao; 14 ary ny taranakao ho be tahaka ny vovoka amin’ny tany; dia hiely any andrefana sy any atsinanana ary any avaratra sy any atsimo ianao; ary aminao sy ny taranakao no hitahiana ny firenena rehetra ambonin’ny tany.

Inona izao nataonao tamiko izao?